Nhà máy ống

Nhà máy ống

1.Năm 2020. Chongqi, Trung Quốc.
ERW300x300x16mm, Công nghệ tạo hình vuông trực tiếp, với chức năng sản xuất cán nguội.

Máy nghiền ống2

2.Năm 2020, Guangdong, Trung Quốc.
ERW300x300x14mm, Công nghệ tạo hình vuông trực tiếp, điều chỉnh động cơ.

Máy nghiền ống3

Máy nghiền ống4

3.Năm 2020. Sơn Đông, Trung Quốc.
ERW200x200x10mm, YS700MPa, Công nghệ tạo hình vuông trực tiếp, Điều chỉnh động cơ.

4 vào năm 2019, Argentina.
ERW203 / 160x160mm.Công nghệ hình vuông trực tiếp FFX +.Hệ thống thay đổi kích thước tự động hoàn toàn của Siemens.Công nghệ sử dụng con lăn tốt nhất cho ống tròn + vuông.

Máy nghiền ống ERW110mm × 110mm × 5mm 01

Máy nghiền ống5

5. Vào năm 2019, Shangdong, Trung Quốc.
ERW110x110x5mm, YS700MPa, Công nghệ tạo hình vuông trực tiếp.

6.Năm 2019, Peru.
ERW76x3.5mm, 2 bộ, Thay đổi nhanh với nền tảng;Vào năm 2020, PeruERW127x5mm, 1 bộ, Thay đổi nhanh với Nền tảng.

Máy nghiền ống6

7.Năm 2020, Uzbekistan.
ERW76mm, Nâng cấp để tạo hình, hàn, định cỡ và cưa bay.

Máy nghiền ống7

8.Năm 2020, Brazil.
ERW32x1,6x140m / phút.