Nhà máy ống

Tube Mill

1.Năm 2020. Chongqi, Trung Quốc.
ERW300x300x16mm, Công nghệ tạo hình vuông trực tiếp, với chức năng sản xuất cán nguội.

Tube Mill2

2.Năm 2020, Guangdong, Trung Quốc.
ERW300x300x14mm, Công nghệ tạo hình vuông trực tiếp, điều chỉnh động cơ.

Tube Mill3

Tube Mill4

3.Năm 2020. Sơn Đông, Trung Quốc.
ERW200x200x10mm, YS700MPa, Công nghệ tạo hình vuông trực tiếp, Điều chỉnh động cơ.

4 vào năm 2019, Argentina.
ERW203 / 160x160mm. Công nghệ hình vuông trực tiếp FFX +. Hệ thống thay đổi kích thước tự động hoàn toàn của Siemens. Công nghệ sử dụng con lăn tốt nhất cho ống tròn + vuông.

ERW110mm×110mm×5mm Tube Mill 01

Tube Mill5

5. Vào năm 2019, Shangdong, Trung Quốc.
ERW110x110x5mm, YS700MPa, Công nghệ tạo hình vuông trực tiếp.

6.Năm 2019, Peru.
ERW76x3.5mm, 2 bộ, Thay đổi nhanh với nền tảng; Vào năm 2020, PeruERW127x5mm, 1 bộ, Thay đổi nhanh với Nền tảng.

Tube Mill6

7.Năm 2020, Uzbekistan.
ERW76mm, Nâng cấp để tạo hình, hàn, định cỡ và cưa bay.

Tube Mill7

8.Năm 2020, Brazil.
ERW32x1,6x140m / phút.