video

Máy nghiền ống ERW 32

Máy nghiền ống ERW50 × 3mm

Máy nghiền ống ERW 60 × 4mm

Dây chuyền nghiền ống ERW76

Máy nghiền ống ERW89

Máy nghiền ống ERW89

Dây chuyền nghiền ống tạo hình trực tiếp ERW200 * 200mm

Máy nghiền ống ERW165 (FFX Forming)

Máy nghiền ống ERW168 × 8mm

ERW130 × 130mm Trực tiếp tạo thành đường ống vuông

200X200 × 10mm tạo hình trực tiếp cho nhà máy ống vuông

ERW250 × 250 × 12mm Tạo hình trực tiếp cho nhà máy ống vuông

ERW300 × 300 × 16mm Tự động tạo hình trực tiếp thành đường ống vuông

1800 × (2 - 8) mm Đường cắt theo chiều dài

Đường rạch ZJ1600mm × (0,2-2,5mm)

Cưa nguội cho ống thép 89mm

Dây chuyền rạch tốc độ cao ZJ1600 × (0,3-3,0) mm

Đường rạch ZJ1600 X 4,5mm

Máy đóng gói đường ống tự động